Uitmonding rookkanaal pelletkachel gevel verboden

Helaas zien we nog steeds overlast en onveilige situaties doordat pelletkachels met een gevelafvoer worden aangesloten. Een geveldoorvoer of muurdoorvoer voldoet echter niet aan de wettelijke eisen en evenmin aan die van de fabrikant.

 
Ondanks alle duidelijkheid zijn er nog steeds installateurs die de regels niet hanteren en de (brand)veiligheid niet in acht nemen. Een pelletkachel zonder goed rookgaskanaal is veel eenvoudiger en goedkoper te installeren.  Bij deze installateur is de snelle verkoop belangrijker dan uw veiligheid.
Bij de aankoop van een pelletkachel is het soms lastig een goede keuze te maken omdat u soms te maken krijgt met een ‘deskundige’ installateur die nog steeds aangeeft dat de pelletkachel met een geveluitmonding geïnstalleerd kan worden. Vandaar dat we alle informatie hebben verzameld en overzichtelijk hebben weergegeven, zodat u een juiste keuze kunt maken.
 

Wat zegt de wetgever?

Wij hebben het ministerie gevraagd daar een duidelijk standpunt in te nemen, aangezien de regelgeving enigszins ingewikkeld en lastig leesbaar is. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ons heel duidelijk bevestigd (e-mail 14 november 2019) dat een geveluitmonding voor pelletkachels niet is toegestaan én ook nooit toegestaan is geweest.

Daarnaast is de nieuwe NEN-2757:2019  erg duidelijk:

Deze NEN 2757 normering regelt de uitmondingen van zowel hout- pellet- en gaskachels. In het bouwbesluit wordt naar deze NEN-norm verwezen. Hierin wordt bepaald waar de rookgasafvoer moet uitmonden en staat het volgende expliciet vermeld:

Uitmondingen in gevels zijn uitsluitend toelaatbaar voor voorzieningen voor de afvoer van rookgas waarop:
1. met gas gestookte gesloten toestellen met en zonder ventilator zijn aangesloten
2. met gas gestookte open toestellen met ventilator zijn aangesloten.

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit.

En in het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving staat het volgende vermeld: “Een uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rookgas voor een verbrandingstoestel voor vaste brandstoffen ligt boven het dakvlak.

                                                     

Wat is het gevaar van een pelletkachel met een uitmonding op de gevel?

Een pelletkachel bevat een rookgasventilator waarmee de rookgassen uit de kachel worden geblazen. Daarom denken sommigen dat dit voldoende is en geen schoorsteen nodig is. Echter bij een te harde tegenwind of in een situatie dat de stroom uitvalt kunnen de rookgassen niet worden afgevoerd. Hierdoor zullen de rookgassen de makkelijkste weg kiezen en via de naden en kieren (bijv. de ruitenreiniging of externe luchttoevoer) de woonkamer in komen. Met alle gevaarlijke gevolgen van dien.

Daarnaast zullen bij een geveluitmonding de rookgassen zich niet goed verspreiden en niet uitwaaien. De rookgassen kunnen dan zelfs weer naar binnen trekken via open ramen of ventilatie openingen. Ook kan daardoor overlast naar buren ontstaan.

Heeft u vragen over de geveluitmonding bij pelletkachels? Neem dan gerust contact met ons op!

Bron: https://nordicfire.nl/informatie/extra-informatie-pelletkachels/wettelijk-verbod-op-geveluitmonding-bij-pelletkachels